Yüzme Antrenörünün Temel özellikleri

Temel Çalıştırıcının Sorumlulukları


1. İşine zamanında gelmek ve ayrılmak

2. Ders planını önceden yapıp derse hazırlıklı girmek

3. Kullanacağı araçları önceden hazırlamak

4. Öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak

5. Ders saatinde sadece öğrenciler ile ilgilenmek

6. Öğrencilerin havuz ve tesis kurallarına uymalarını sağlamak

7. Kendisi de havuz ve tesis kurallarına uyar

8. Öğrencilerin havuza zamanında gelip gitmelerini sağlamak

9. Düzenli olmak ve uygun bir şekilde giyinmek

10. Dili dikkatli kullanmak ve ses tonunu iyi ayarlamak

11. Konuşma esnasında gurubun bütün üyeleri ile göz teması kurmak

12. Yardımcı bir tutum içinde olmak, bütün sorulara saygı duymak

13. Blöf yapmamak ve "bilmiyorum" demekten korkmamak fakat "sorunun cevabını araştırıp doğru 

bilgiyi söyleyeceğim" demeyi unutmamak

14. İğneleyici ve alaycı tutumda bulunmamak ve tartışmamak

15. Bütün guruba adil bir şekilde davranmak, bireyleri ayırmamak

16. Dakik ve güvenilir olmak

17. Öğrencilerin ilgi duydukları şeyleri ve öğrencilerin isimlerini öğrenmek

18. Sabırlı olmak ve arkadaşça davranmak

19. Malzemeleri dikkatli bir şekilde hazırlamak ve değişik öğretim yöntemleri uygulamak

20. Öğretim yöntemlerini uygularken yaratıcı ve ilgi çekici tutum sergilemek

21. Hiçbir zaman öğrencilerin güvenliğini aklından çıkarmamak

22. Gerektiğinde basit ev ödevleri ile öğretiyi pekiştirmek

23. Öğrencilerin gelişme durumlarını takip amacıyla analizler yapmak ve yazıya dökmek.


TEMEL ÇALIŞTIRICININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

İLETİŞİM; Öğrencilerin ailesiyle ve ilgili diğer kişiler ile anlamlı ilişki kurabilmeli. 

DİSİPLİN; Eğitimin amaçlarına ulaşmak için kullanmalı. 

MOTİVASYON; Öğrencilerin bütün çabalarını ortaya koyacak ve kapasitelerini zorlayacak şekilde motive edebilmeli. Öğrencilerde onların en iyilerini yapmaları için istek uyandırabilmeli.

KARAKTER; Güvenilir, tutarlı, duygusal durumu dengeli olmalı. 

SEVGİ; Öğretmen öğrencilerini sevmeli, öğrencilerin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalı ve onlarla ilgilenmeli. 

KENDİNİ İŞE ADAMAK; Öğrenmekten zevk almalı ve mücadeleci olmalı. 

KİŞİLİK; Öğretmen arkadaşça ve sıcak kanlı olmalı. 

GÖRÜNÜŞ; Temiz ve çekici görünüme sahip olmalı. 

SABIR; Hedeflerini unutmamalı, öğrencileri anlamalı ve onlara yardımcı olmalı. Öğrencileri için ortam yaratmalı.

KAYNAK: ANA MARIA OLARU, Sportif Yüzme - Teknik, metodik, antrenörlük bilgisi, 1994