Suda Boğulmalarda İlk Yardım

Genellikle, suda olan kazalar tehlikelidir; bu nedenle, cankurtarma ve ilk yardım faaliyetleri komplekstir. 


Her insan yüzme öğrenirken, gerekli cankurtarma ve ilk yardım bilgilerini öğrenmelidir. Bundan dolayı, yüzme öğretirken, oyun olarak cankurtarma teknik unsurları gösterilmelidir. Dışarıda çalışırken, tutma ve taşıma egzersizleri yaptırılmalıdır. 


Cankurtarma için en uygun yüzme stilleri kurbağalama (sırtüstü ve suyun altında kurbağalama) ve serbest (krawl)' dır. 

Kazaları önlemek için, belli bir organizasyon lazım ve bazı kurallar anlatılmalıdır. 

Yüzülecek yerin çok iyi incelenmesi gerekir. 

Yüzülecek yerde eğer herhangi bir destek bulunmuyorsa, yüzülmemelidir. 

Havanın ve suyun derecesi kontrol edilmelidir. 

Dolu mide ile veya hastayken, terliyken yüzülmemelidir. 

Yüzmek istemeyen kişiyi yüzmeye zorlamamalıdır, yüzerken ve atlarken şakalaşılmamalıdır.

Bir tehlike hissedildiği zaman paniğe kapılmadan, öğrenilen yüzme hareketleri rahat ve sakin bir şekilde uygulanmalıdır.

Eğer vücut batarsa, kollar suyun üstüne çı karılmamalıdır çünkü vücut daha fazla batar. 

Vücut battıktan sonra nefes tutulmalıdır; akciğerlerdeki hava vücudu kaldırmaya yardımcı olur; en uygun hareket, suyun üstünde sırt üstü kayma gerçekleşinceye kadar bacak hareketi yapmaktır.

Eğer tehlike bir kramp yüzünden gelirse, paniğe kapılmamalı, kasları rahatlatıp, esnetme hareketleri yapılmalıdır. 

Can kurtarırken 4 evre vardır: 

1. Kazazedenin tutulması:

• Kazazede, kurtarıcının önünde sırtı ile dönük pozisyonda olmalıdır. 1 metre uzaklıktan, arkadan çene tutulur. Kazazede sırt üstü yatırılmalı ve kurtarıcı bacak vuruşu ile kenara doğru yaklaşmalıdır. Bu arada kazazedenin vücudu yan durmalı ve kurtarıcı kol altından tutmalıdır.

• Kazazede kurtarıcının önünde yüz yüze bulunmalıdır; elin bileğinden tutulur, kazazede sırtüstü çevrilir, çene tutulur ve daha önceki gibi ayak vuruşu ile kenara doğru yaklaşılır.

• Kazazede kurtarıcının üstünde ise: Kazazedenin kafası suyun üstüne çıkarılır, sırtüstü çevrilir ve daha sonra önceki uygulama tekrarlanır.

2. Kazazedenin Ümitsiz Durumlarda Tutulması:

• Kalça üstünden tutma: Kurtarıcı kurtarılan kişinin çenesinden tutar, enerjik bir biçimde yüzü dışarıya doğru çevirir ve vücut ister istemez sırtüstü pozisyonuna döner.

• Kazazede önden boğaza sarılmışsa: Kurtarıcı boğaza sarılan elleri çapraz olarak tutar, tuttuğu elleri yukarıya kaldırır ve kurtarılan kişiyi sırtına çevirerek alır.

• Kazazede geriden boğaza sarılmışsa: Kurtarıcı, kazazedenin omuzlarını zorla kaldırır ve kurtarılan kişiyi sırtına çevirerek alır. 

• Kazazede omuzlara sarılmışsa: Kurtarıcı kazazedenin kollarını omuzlarından zorla ayırır, bileklerinden tutup, bir kolunu geriye doğru çevirir ve sırtüstü pozisyondan kenara doğru çıkarır. 

• Kazazede kollara sarılmışsa: Kazazedenin ellerinden dirsekleri ayırarak kurtarır ve zorla kazazedenin omuzlarından tututulur.

3. Kazazedenin Taşınması:

• Bilinçli kazazedenin taşınması: Kurtarıcı, sırtüstünde bacak hareketi ile ilerler, kazazede çenesinden tutulur-ağzının suyun üstünde kalması gerekir.

• Telaşlı kazazedenin taşınması: Aynı pozisyonda, kollar dirsekten tutulmalıdır.

• Çift taşınması: Bir kurtarıcı kazazedenin omuzlarını ve kafasını tutar, diğer kurtarıcı kayma için destek verir. Kurtarıcıların hareketleri suyu dalgalandırmamalı ve dengeyi bozmamalıdır.

4. İlk Yardım Verilmesi 

• Sudan çıktıktan sonra ilk önce ciğerlerdeki su boşaltılmalıdır. Bunun için, kazazedenin ağzı açılır ve dili çıkartılır. Ondan sonra kazazede sırtı üstüne yatırılır ve birkaç basma hareketi ile su akciğerden veya mideden çıkartılır.

• Daha sonra, kazazede mide üstüne dönderilir ve kurtarıcı kendi akciğerlerinden hava üfler. Uzmanlara göre, dakikada 12 defa üflemek yeterlidir.

• Aynı zamanda, kalbin durumu da kontrol edilmelidir.Kalp çalışmazsa, kardiak masaj da yapılmalıdır. Bütün bu yöntemler kazazede bilinçsiz olduğu zaman kullanılır.

• İlk yardımdan hemen sonra doktor kontrolü altına girmek gerekebilir.

KAYNAK: ANA MARIA OLARU, Sportif Yüzme - Teknik, metodik, antrenörlük bilgisi, 1994