Sırtüstü Stilde Yüzme Tekniği

 


SIRTÜSTÜ STİL

Mekanik olarak baş sabit ve merkez olmak üzere hareket kolu boynun diğer tarafına doğru, el parmak ucuna kadar devam eder.Hareketi boyun-omuz arası, omuz -dirsek arası, dirsek-el bileği arası, el bileği-parmak ucu olmak üzere 4 bölümle hıza olan katkısı bakımından inceleyebiliriz.

Örn: Her eklemde : 10 km=4x10=40 km. 

Anatomik olarak omuzların kullanılması hıza olumlu etkide bulunur.Omuzların suya girmesiyle birlikte elin vücuda yaklaşma safhası görülür (birey bir dirençle karşılaştığı zaman o direnci veya kendisini direnç noktasına doğru yaklaştırır).

SIRTÜSTÜ STİLDE KOL MEKANİĞİ 

1. SUYA GİRİŞ:
• Kollar gergin, omuz hizasında ve küçük parmak suya önce giriyor.
• Sudan ilk olarak omuz çıkıyor sonra el geliyor.
• Kol hareketi bir yarım daire şeklindedir.

2. UZANMA VE YAKAKAMA:

3.ÇEKİŞ:
• Suyu yakaladıktan sonra aşağıya doğru bir çekiş var.
• Bent arm (bükülü kol çekişi) ve kol çekilen tarafa doğru yatılır
• Çekiş mekaniği kalça hizasında sonlanır
• Suya giriş ve sonraki aşamaları;
a) Aşağı süpürme 
b) Yukarı süpürme 
c) Aşağı süpürme 
d) Yukarı süpürme

4. TOPARLANMA: 
• Omuz ve baş parmak önce çıkıyor.

KAYNAK: ANA MARIA OLARU, Sportif Yüzme - Teknik, metodik, antrenörlük bilgisi, 1994